Vojtěch Spurný - dirigent

Vojtěch Spurný je přední český dirigent, klavírista, cembalista a pedagog. Jako dirigent spolupracoval s prestižními operními scénami i orchestry, působí však také jako hráč na historické klávesové nástroje. V současnosti je uměleckým šéfem opery Slezského divadla v Opavě a stálým hostujícím dirigentem Jihočeské filharmonie.


 

Vojtěch Spurný (*1964), přední český dirigent, klavírista, hráč na historické klávesové nástroje a pedagog, studoval nejprve hru na klavír a flétnu na Pražské konzervatoři, později operní režii, dirigování a cembalo na Akademii múzických umění v Praze. Interpretaci staré hudby a hru na cembalo dále studoval na Hoogeschool voor de Kunsten v Utrechtu, kde svá studia uzavřel diplomem "Uitvoerend musicus". Své vzdělání si dále rozšířil mistrovskými kurzy u J. Sonnleitnera, H. Rillinga a K. Gilberta.

Jako operní dirigent spolupracoval s barokním divadlem Drottningholm Palace, Divadlem J. K. Tyla v Plzni, Göteborg Opera, Oslo Opera House, Staatstheater Hannover, Komorní operou Praha, Národním divadlem. V letech 1999-2004 byl stálým dirigentem Státní opery Praha a v sezoně 2002-2003 zde zastával funkci uměleckého šéfa opery. V letech 2015-2018 byl šéfdirigentem Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. V letech 2018-2022 byl postupně hostujícím dirigentem, šéfdirigentem a šéfem opery Slezského divadla v Opavě. V současnosti je stálým hostujícím dirigentem Jihočeské filharmonie.

Dále spolupracoval jako dirigent mj. s Českou komorní filharmonií, Ensemble 18+, Filharmonií Hradec Králové, Komorním orchestrem pražských symfoniků, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, PKF – Prague Philharmonia, Chursaechsische Kammerphilharmonie, Pražským komorním orchestrem, Severočeskou filharmonií Teplice, Haas ensemble, Komorní filharmonií Pardubice, Sukovým komorním orchestrem, Brněnskými komorními sólisty, Janáčkovou filharmonií Ostrava a s významnými špičkovými interprety jako je S. Brill, P. Bernold, V. Hudeček, M. Hundeling, S. Kam, Š. Margita, J. Perianes, F. Say, M. Maisky, V. Gluzman, D. Pecková ad.

Byl hostem významných mezinárodních hudebních festivalů jako je MHF Český Krumlov, MHF Leoše Janáčka, Festival Janáček a Luhačovice, MHF Pražské jaro, NF Smetanova Litomyšl, Zámecké barokní léto Valtice, Smetanovské dny, MHF Harmonia Moraviae, Wiener Festwochen, Carinthischer Sommer atd.

Vojtěch Spurný vystupuje na koncertním pódiu nejen jako dirigent, ale též jako hráč na historické klávesové nástroje včetně čtvrttónového klavíru. Pro Český rozhlas natočil obsáhlý výběr z děl pro cembalo, klavichord a kladívkový klavír. Jeho nahrávka "Mistři českého baroka a klasicismu" pro BMG Czech Republic byla nominována na cenu časopisu Harmonie za rok 2003 a jeho nahrávky českých klasicistních symfonií pro firmu Alto Records získaly uznání odborné kritiky. Jako dirigent se podílel na natáčení DVD s operou buffou "Dov´ è amore, è gelosia" G. Scarlattiho v českokrumlovském barokním divadle, které získalo prestižní mezinárodní ocenění "Preis der deutschen Schallplattenkritik" a Cenu DVD roku 2013.

Zabývá se také editorskou činností – pro Český rozhlas připravil kritické vydání České mše vánoční a Stabat Mater J.J.Ryby, klavírních a cembalových koncertů V. J. Tomáška a F. X. Duška a dechových parthií starých českých mistrů, pro Editio Bärenreiter Praha kompletní vydání cembalových sonát F. X. Duška a J. Myslivečka.

Věnuje se rovněž edukativní a pedagogické práci – vyučuje cembalo na Fakultě umění Ostravské univerzity, působí pedagogicky na Církevní konzervatoři Řádu německých rytířů v Opavě a pravidelně vystupuje při edukativních koncertech pro mladé publikum.

web-google-youtube-icon  web-spotify-icon