Projekty

ZROZENÍ - Vánoční koncert Dagmar Peckové se souborem Musica Bohemica

Zrození je název vánočního koncertního turné Dagmar Peckové, které připravila spolu s Jaroslavem Krčkem a souborem Musica Bohemica. Turné bude zakončeno v Praze 20. a 22. prosince v kostele sv. Šimona a Judy, kde bude navíc jako host soubor Gentlemen Singers.

X MAS GALA 2018

Ve spolupráci s BVA International připravujeme vánoční koncert, na kterém zazní nejslavnější vánoční melodie a koledy v interpretaci Štefana Margity, Kateřiny Kněžíkové, Jiřího Brücklera, Filharmonie Hradec Králové a dětského sboru Jitro pod taktovkou Roberta Jindry

Česká mše Vánoční - scénické provedení

Scénické ztvárnění známé vánoční mše J. J. Ryby "Hej mistře" je svým způsobem ojedinělým projektem. Děj inscenace se odehrává kolem jesliček s postavami Josefa a Marie s děťátkem, dále se zde objevují známé postavy Tovaryše, Mistra, Tří králů, Pastýře a Poutníků. Režie se snaží netradičním způsobem zachytit texty této známé mše do dějové podoby.

Kytice

Scénické provedení Kytice, cyklu skladeb pro sóla, smíšený a dětský sbor a symfonický orchestr na lidové texty, je sugestivní výpovědí dotýkající se věčně platných hodnot v životě člověka. Taneční vizualizace, vkusně podpořená projektovanou animací, značně přidává na výsledném dojmu a podtrhuje silný emocionální náboj tohoto jedinečného hudebního díla.