Projekty

CARMEN Y CARMEN

Procházka notoricky známou operou, která se však ještě za střízliva změní ve zběsilý úprk. Aby také ne, když titulní Carmen není v příběhu jen jedna, ale hned dvě – divákovi se v ceně jedné vstupenky představí nefalšovaná diva operní a činoherní. Není proto divu, že se setkání dvou div jménem Carmen v lokále jednoho nešťastného hostinského ocitne až na samé hranici umění a kriminální zápletky.

J. J. Ryba - Česká mše Vánoční

Jedná se o netradiční ztvárnění známé České mše Vánoční J. J. Ryby. Děj inscenace se odehrává ve reálu jesliček s postavami Josefa a Marie s miminkem, dále se zde objevují známé postavy tovaryše a mistra, postavy Tří králů, pastýře, poutníka a poutnice atd. Režie se snaží netradičním způsobem zachytit texty této známé mše do dějové podoby.

Kytice

Scénické provedení Kytice, cyklu skladeb pro sóla, smíšený a dětský sbor a symfonický orchestr na lidové texty, je sugestivní výpovědí dotýkající se věčně platných hodnot v životě člověka. Taneční vizualizace, vkusně podpořená projektovanou animací, značně přidává na výsledném dojmu a podtrhuje silný emocionální náboj tohoto jedinečného hudebního díla.