Ensembles

Eben Trio

Terezie Fialová - piano
Roman Patočka - violin
Jiří Bárta - violoncello