KLAVÍRNÍ RECITÁL KARLA VRTIŠKY V TÁBOŘE

 

23. únor, v 19 hodin

Divadlo Oskara Nedbala, Tábor

Jméno interpreta Karla Vrtišky (1990) je na tuzemském poli vážné hudby známé. S divadelním Petrofem se seznámil v útlém mládí, kdy navštěvoval pražskou ZUŠ I. Hurníka a Hudební školu hl. m. Prahy. Ve dvaceti letech úspěšně dokončil bakalářské studium na HAMU u doc. B. Krajného. O dva roky později absolvoval magisterské studium na Hochschule für Musik v Norimberku a v roce 2015 jej dokončil na pražské AMU ve třídě prof. M. Kasíka.

Sólově vystupoval pod vedením dirigentů zvučných jmen za doprovodu renomovaných orchestrů. Samostatnými recitály zaujal na Pražském jaru, v abonentních cyklech České filharmonie, Moravské filharmonie Olomouc, Filharmonie B. Martinů a na festivalu Bach for All. Natáčel pro TV společnost BBC, Český rozhlas a Českou televizi. Vedle sólové hry se věnuje i hudbě komorní, kterou prezentoval na mezinárodních festivalech (Rusko, USA, Japonsko).

Karel Vrtiška se vrací do táborského divadla po šesti letech.

 VSTUPENKY/TICKETS