WAGNEROVY PÍSNĚ S MARKÉTOU CUKROVOU

 

16. února v 19:30

Anežský klášter v Praze

 

Paul Hindemith: Koncert pro dřevěné dechové nástroje, harfu a orchestr
Richard Wagner / Hans Werner Henze: Wesendonck-Lieder
Dmitrij Šostakovič: Komorní symfonie, op. 110a

Robert Jindra dirigent

Markéta Cukrová mezzosoprán
Robert Heger flétna
Zdeněk Rys hoboj
Lukáš Dittrich klarinet
Milan Muzikář fagot
Lydie Härtelová harfa