KUČERA - STRAUSS - STRAVINSKIJ

Čtvrtek 8. dubna 2021 v 19:00 hod.
Dom umenia

Program:
Jan Kučera: Meditace na starou píseň
Richard Strauss: Koncert pre hoboj a orchester D dur AV 144
Igor Stravinskij: Svätenie jari

Účinkují:
Štátna filharmónia Košice
Jan KUČERA, dirigent
Matúš VEĽAS, hoboj

Vstupenky