ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ - SCÉNICKÉ PROVEDENÍ V KOSTELE SV. ŠIMON A JUDY

22. prosince v 15:00 a 18:00 hod.
Kostel sv. Šimona a Judy

Netradiční ztvárnění známé vánoční mše Jakuba Jana Ryby
Scénické ztvárnění známé vánoční mše J. J. Ryby je svým způsobem ojedinělým projektem, který nabízí divákům možnost nového pohledu na toto obecně známé dílo. Děj inscenace se odehrává kolem jesliček s postavami Josefa a Marie s děťátkem, dále se zde objevují známé postavy Tovaryše, Mistra, Tří králů, Pastýře a Poutníků. Režie se snaží netradičním způsobem zachytit texty této známé mše do dějové podoby.
Režie Tomáš Masák

Účinkují
Český komorní sbor & komorní orchestr
Dirigent Josef Kšica