KOUZELNÉ TÓNY HARFY POD TAKTOVKOU JIŘÍHO ROŽNĚ

11. dubna 2019 v 19:00 hod.
sál Reduta, Olomouc

Program:
Milada Červenková
Passacaglia pro orchestr

F. A. Boieldieu
Harfový koncert C dur

Antonín Dvořák
Symfonie č. 5 F dur op. 76

Jana Boušková – harfa
Jiří Rožeň – dirigent

Vstupenky