PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT S JANOU ŠREJMOU KAČÍRKOVOU

Sobota 23. 12. 2017 v 15.00 a 17:30 hod
Rudolfinum - Dvořákova síň

Mimořádný předvánoční koncert České filharmonie, na němž zazní mimo jiné tradiční Rybova Česká mše vánoční.

Program:
Jiří Ignác Linek
Pastorela „Vzhůru, vzhůru, pastouškové"
Tomáš Norbert Koutník
Pastorela „Hej, hej, jeden i druhej"
Jakub Jan Ryba
Česká mše vánoční

 

 

Účinkují:
Jana Šrejma Kačírková soprán
Petra Noskaiová alt
Jaroslav Březina tenor
Jiří Hájek bas

Martinů Voices
Lukáš Vasilek sbormistr
Vojtěch Jouza dirigent
Česká filharmonie

Více informací
Vstupenky