VÁNOČNÍ KONCERT V TEPLICÍCH - JAKUB JAN RYBA, ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

22. prosince 2022 v 19 hodin

Koncertní sál Domu kultury, Teplice

Program:

Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro flétnu a harfu C dur, K. 299
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

Účinkují:

Romah Hoza - baryton

Richard Samek - tenor

Markéta Cukrová - mezzosoprán

Karolína Janů - soprán

Sylvie Schellingerová - flétna

Amelia Tokarská - harfa

Pěvecké sbory Ústeckého kraje

Severočeská filharmonie Teplice

dirigent:

Marek Prášil

VSTUPENKY/TICKETS PŘEDPRODEJ V DOMĚ KULTURY TEPLICE