ZÁVĚREČNÝ KONCERT MHF PRAŽSKÉ JARO SE ŠTEFANEM MARGITOU

Čtvrtek 3. června 2021 ve 20:00 hod.
Obecní dům – Smetanova síň

Program:
Sergej Prokofjev: Symfonie č. 7 cis moll op. 131
Igor Stravinskij: Oedipus Rex (opera-oratorium podle Sofokla)

Účinkují:
Česká filharmonie
Mark Wigglesworth - dirigent
Martin Myšička - vypravěč
Štefan Margita - tenor
Christine Rice - mezzosoprán
Joshua Bloom - bas
Ladislav Elgr - tenor
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala - sbormistr
Kühnův smíšený sbor
Jaroslav Brych - sbormistr

Vstupenky